De status van hartcoherentie is meetbaar.

In geval van stress is het gas-pedaal zenuwstelsel heel actief.  In ons huidig dagdagelijks leven komt het rem-pedaal zenuwstelsel, dat ontspanning en recuperatie biedt, onvoldoende aan bod.  Hartcoherentie beoefening stimuleert een balans tussen het gas- en rempedaal zenuwstelsel.  Er is specifieke biofeedback apparatuur ontwikkeld om deze balans te meten.  Dat maakt hartcoherentie beoefening objectiveerbaar.   "Meten is weten".  Uw hartcoherentie-coach zal dan ook tijdens de sessie een meting uitvoeren om het effect van de oefening te demonstreren.   De cliënt kan ook, indien gewenst, biofeedback-app's  en meetapparatuur aanschaffen om thuis een meting uit te voeren.  Dit stimuleert en motiveert het consequent oefenen. 

 Effecten van hartcoherentietraining 

Bij aanvang van de training en bij het beëindigen  wordt er een vragenlijst beantwoord, nml. de 4 Dimensionele Klachtenlijst.  Deze toetst op 4 domeinen: lichamelijke klachten, negatieve stress, depressie en angst.   Dit om de effecten van de training te registreren.  

Van 42 patiënten ontvingen we ook een meting na 6 maanden. 

E ffecten van hartcoherentie-training:

* Herkennen van innerlijke stressbeleving

* Verbetering van concentratie en focus

* Bevordering van creatief denken

* Bevordering van rustgevoel en welbehagen

* Verhogen van relativerend vermogen

* Verhoging van de veerkracht t.o.v. stress

* Verandering van gedrag en denken in positieve  zin

* Bloeddruk regulerend, daling van hoge  bloeddruk (stress gerelateerd).

* Effect op hartritmestoornissen (stressgerelateerd)

* Verhoging van weerstand tegen ziekten

* Beheersing van angsten

* Ondersteunend effect bij regulering van  bloedsuiker  waarden

* Toename van energie

* Toename van performantie

* Regulering van lichaamsgewicht ( emo-eten)

 

Louvanie

AZ Rivierenland Bornem-Willebroek  - Praktijk Edegem

GSM 0474260041

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon