Individuele hartcoherentie coaching

Via doorverwijzing of op eigen initiatief....

Een intake is onbevooroordeeld luisteren naar de cliënt !

Tijdens de intake noteer ik de stressoren, kern- en knelpunten uit uw verhaal. Deze notities zijn strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim. 

Een coach –therapeut moet zijn grenzen kennen.

Indien de ondersteuning niet vanuit mijn kennisveld kan aangeboden worden zal ik doorverwijzen naar Revida of een andere professional, mits akkoord van de cliënt. We zoeken samen naar een oplossing.


De visie van Louvanie is dat de coach de problematiek niet oplost, maar ondersteunend werkt zodanig dat de cliënt zelf tot inzichten en een andere perceptie kan komen. 

De training steunt op het psycho-bio-sociaal model. 

Stressklachten hebben een weerslag op je emotie beleving, je denken en het lichamelijke welzijn.  De training berust op een holistische zienswijze. 

De hartcoherentie coaching vervangt de behandeling van een arts niet, maar wordt complementair ingezet. 

Louvanie

AZ Rivierenland Bornem-Willebroek  - Praktijk Edegem

GSM 0474260041

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon