Organisaties en bedrijven

Incompany training

Het intro gesprek vindt meestal plaats in samenzijn met

directieleden, zoals de directeur personeel of ceo van een bedrijf,

de HRmanager en soms ook een preventieadviseur of de

arbeidsgeneesheer. 


Tijdens het gesprek wordt er gepeild naar de stressproblematiek

binnen de organisatie.

Vaak is er hierrond reeds een bevraging gebeurd en is dit de reden

van de vraag naar hartcoherentietraining. Het is een meerwaarde voor mij om deze resultaten te mogen inkijken en te bespreken met HRM en/of arbeidsgeneeskundige dienst. 


Hartcoherentie is niet zo bekend in België.

Daarom wordt er een korte PPT voorstelling gegeven en demo bio-feedback ( meting hartcoherentie) zodat de aanwezigen zeer goed weten wat hartcoherentie juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor de organisatie. 
Hartcoherentie is meetbaar met speciale apparatuur, bio-feedback. De vraag wordt gesteld wat de organisatie gaat doen : bio-feedback benutten of niet ?? Hier kan de hartcoherentie-coach nuttige adviezen over geven. 


Voor dit introgesprek en de voorstelling wordt er een tijdsspanne van 1 uur gepland, afhankelijk van de vraagstelling.

De verantwoordelijkheid voor het ontstaan van stressgerelateerde klachten en burnout liggen zowel bij het individu als bij de organisatie.

Het individu gaat hartcoherentie trainen om veerkracht op te bouwen wat resulteert in een betere stressbeheersing, performantie en daling van ziekteverzuim. 
De organisatie dient echter te bekijken op welke manier stressoren binnen het werkveld kunnen aangepakt worden. 
Het is een pluspunt als de organisatie de komende hartcoherentietraining bekend maakt.

Bijvoorbeeld via de interne nieuwsbrief. Het komt voor dat deelnemers wel eens raar bekeken kunnen worden door collegae als ze hartcoherentie beoefenen tijdens toegestane pauzes. Het oefenen kan overkomen als “ het niets zitten doen” wat niet makkelijk aanvaard wordt. Dit kan voorkomen worden door bekendmaking vooraf.

Het vreemde is dat een 10 minuten rookpauze wel getolereerd wordt en een 10 min. zogenaamde “nietsdoen” hartcoherentie oefening niet !

Louvanie

AZ Rivierenland Bornem-Willebroek  - Praktijk Edegem

GSM 0474260041

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon